Open positions

NBAB is growing!

We are actively looking for you who wants to contribute to the company with your laboratory experience within molecular biology, microbiology or chemistry in a GMP or ISO regulated environment.

If you are looking for a position within quality work in a GMP or ISO 17025 regulated lab you are also welcome to contact us.

We are looking forward to you application!

For inquiries please contact info@norbab.com

Ongoing recruitments:

In swedish

Ledig tjänst som BioAnalytiker

Vi söker en erfaren bioanalytiker. Vi arbetar med mikrobiologiska, biokemiska och kemiska analyser av material, läkemedel, läkemedelskandidater och medicintekniska produkter.

Arbetsuppgifter
Som bioanalytiker kommer du att analysera både produkt beredningar och prover tagna från kliniska studier. Allt arbete på laboratoriet som analysverksamhet, valideringar mm följer GMP och ISO 17025 vilket innebär att arbetet dokumenteras i laboratorieböcker, certifikat och rapporter. Exempel på förekommande biokemiska och kemiska analystekniker är, HPLC, Vattenbestämningar, TOC, IR, ELISA, Western blot och PCR.

Du bör ha minst en kandidatexamen(BSc/ BMA) i bioanalytisk inriktning med en erfarenhet från laboratorietestning i minst 2-3 år. Erfarenhet av immunologisk och / eller molekylärbiologisk analys är önskvärd.

Språket på laboratoriet är svenska och engelska, vilket innebär att du bör vara flytande i tal och skrift i både svenska och engelska. Du bör ha praktisk och teoretisk erfarenhet av arbete enligt GMP och ISO17025 med analyser och metodutveckling med metoder som används för att testning -kvalitetskontroll.

Som person är du noggrann och ansvarstagande i ditt arbete. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, men även att du kan arbeta självständigt. Eftersom arbetsuppgifter och prioriteringar kan förändras snabbt är det också viktigt att du är flexibel och öppen för förändringar.

Sök tjänsten genom att skicka in ansökan med CV samt kontaktuppgifter adresserat till NBAB, email: info@norbab.com

Frågor om tjänsten besvaras av:

Laboratory Manager
Hongmei Yan
tel +46 763 936358
hongmei.yan@norbab.com

CEO
Christer Johansson
tel: +46 70 2068 233
christer.johansson@norbab.com

In english

Free position as Biomedical Analyst

We are looking for an experienced Bioanalyst. We work with microbiological, biochemical and chemical analyzes of materials, drugs, drug candidates and medical devices.

All work in the laboratory such as analysis activities, validations follows GMP and ISO 17025. Examples of existing biochemical and chemical analysis techniques are, HPLC, Water Assays, TOC, IR, ELISA, Western blot and PCR.

You should have at least a bachelor’s degree in bioanalytical specialization with experience from laboratory testing for at least 2-3 years. Experience in immunological and / or molecular biological analysis is desirable. The language in the laboratory is Swedish and English, which means that you should be fluent in in both Swedish and English. You should have practical and theoretical experience of working according to GMP and ISO17025 with methods used for testing and in working with method development.

As a person, you are careful and responsible in your work. It is important that you have a good ability to work in teams, but also that you can work independently. Because tasks and priorities can change quickly, it is also important that you are flexible and open to change.

Apply for the position by submitting the application with CV and contact information addressed to email: info@norbab.com

Questions about the service are answered by:
Laboratory Manager
Hongmei Yan
tel +46 763 936358
hongmei.yan@norbab.com

CEO
Christer Johansson
tel: +46 70 2068 233
christer.johansson@norbab.com

No free positions at the moment.